Efter ett år fullt av restriktioner så framförs en Jul & Nyårs-hälsning från en kraftigt decimerad kör bestående av några av Dalarö's sångfåglar.


 

Notalgikonsert i Covid-19 tider

Från konserten "Sommar i våra hjärtan" inspelad i Dalarö kyrka 2020-10-10 av Mauritz Henriksson, Gålö.


 

Julkonsert 2019

En kortversion av en inspelning i Dalarö kyka gjord av Mauritz Henriksson / Gålö

Se på din värld 

Inpelad i Eskilskyrkan i Handen under konserten Förklädd Gud.

Tillsammans med körer från hela Haninges pastorat och musiker från Radiosymfonikerna.

 

Inspelning Sören Ejby
Redigering och akvareller Johnny Svensson
Video Jan Nordin

Ovan - inpelning från Eskilskyrkan under konsert Förklädd Gud.


Nedan - Dalarö kyrka - Önskemusik på Nationaldagen